Oferta naszej firmy

  • budowa sieci wodociągowych
  • budowa kanalizacji sanitarnej
  • budowa kanalizacji deszczowej
  • budowa sieci ciepłowniczych
  • budowa rurociągów gazowych
  • budowa oraz modernizacja obiektów inżynierii wodnej
  • montaż separatorów
  • montaż wewnętrznych instalacji z.w.u, c.w.u., c.o., gaz, kotłownia
  • odwodnienia liniowe
  • montaż skrzynek rozsączających oraz drenaży